Auction Results

2020 July
Address Price Result*
186 Spring St $720,000 Private 3
2018 July
Address Price Result*
6A Chaleyer St $670,000 PI 4
24 Clements Gr $700,000 PI 3
7 East St $701,000 S 3
2/51 Hickford St $570,000 PI 3
53 King William St $1,100,000 PI 4
1/11 Mahoneys Rd $460,000 PI 3
2/1 Mais St $310,000 S 1
4/10 Pershing St $570,000 PI 2
3/105 Barton St $560,000 PI 2
24 Clements Gv $700,000 PI 3
33 Broadhurst Av $855,000 PI 3
38 Clingin St N/A SP 3
139 Henty St $950,000 VB 4
61 Hobbs Cr $793,000 S 3
1 Liston Av $693,000 S 3
2/85 Thackeray Rd $645,000 SP 2
73 Glasgow Av $655,000 S 3
5/36 Wattlebird Cr N/A PI 3
186 Spring St $720,000 Private 3
186 Spring St $720,000 Private 3
2018 June
Address Price Result*
5/6-8 Box St $550,000 PI 2
14 Cheddar Rd $821,000 SP 3
12 Keilor Av $707,500 S 3
4/70 Miranda Rd $517,500 S 2
10&12 Erskine Av $2,300,000 PI 6
48 Whitelaw St $737,000 S 3
10 Erskine Av N/A PI 6
2/85 Thackeray Rd $645,000 SB 2
2F Carrol St $741,000 S 3
29a Clements Gr $707,000 S 3
34 Dawson St $1,225,000 S 4
36 Godley St $882,000 S 3
25 Keon Pde $662,000 SP 4
36 Lane Cr $750,000 VB 3
7 Manoel Av N/A PI 4
4/44 Pickett St $610,000 SP 3
176 Purinuan Rd $800,000 PI 4
3/26 Thackeray Rd $720,000 S 3
13 Wagga Rd $810,000 SP 3
16 Wellman St $653,000 S 3
58 Yarra Av $790,000 S 2
34 Kenilworth St $865,000 S 3
1/65 Miranda Rd N/A PI 2
7 Wilkinson St $700,000 SB 1
29A Clements Gv $707,000 S 3
80 Tunaley Pde $725,000 S 3
2/9 Delaware St $670,000 Private 2
17 Ayr St $860,000 PI 5
31 Corben St $750,000 PI 3
4/13 Dumbarton St $487,000 S 2
22 Elinda Pl N/A SN 2
10a Fyfe St $575,000 S 2
27 Kinsale St $1,290,000 S 4
3/17 McComas St $665,000 S 2
4/17 McComas St N/A PI 3
3/131 North Rd $635,000 SP 2
4/15 North Rd $482,000 S 2
2/14 Pickett St $530,000 S 2
1A Kingsley Rd $560,000 PI 2
60 Lawley St $740,000 PI 3
6/54 St Vigeons Rd $512,500 S 0
2 Weideman Ct $595,000 S 3
3/3 Mattea Ct N/A VB 2
5/5 Box St N/A PI 2
2 Hillcroft St $700,000 PI 3
4/1 Mahoneys Rd $291,000 S 1
3/39 Purinuan Rd $492,500 S 2
56 Rathcown Rd $600,000 S 3
1 Henry St N/A PI 3
3/13 George St $662,000 Private 2
7 Wilkinson St N/A S 0
2/82 Howard St $750,000 Private 3
38 Ayr St N/A SP 3
1/116 Boldrewood Pde $550,000 S 2
25 Crawley St $1,225,000 PI 3
2/54 Davidson St $670,000 PI 3
2 Kyneton Av $630,000 PI 3
49 Locher Av $700,000 S 3
7 Luke St $830,000 S 2
25 Nisbett St $700,000 SP 3
2/8 Oconnor St $540,000 PI 2
3/10 Pershing St $650,000 SP 2
2/72 Purinuan Rd $650,000 S 3
27 Wilkinson St $829,000 S 2
1/35 Clements Gr $592,500 S 2
2/141 Hickford St $387,500 S 2
26 Alcock St N/A VB 4
48 Arundel Av $720,000 PI 3
1/35 Clements Gv N/A SB 2
11 Stewart St $1,110,000 S 3
63 Liston Av N/A W 3
45 Lockton Av $675,000 PI 3
2018 May
Address Price Result*
244 Albert St $631,000 Private 5
244 Albert St $620,000 PI 5
1/74 Barton St $528,000 SP 2
2/18 Duffy St $525,000 S 2
3/28 Glasgow Av $665,500 S 2
3/41 Hobbs Cr $595,000 S 2
14 Landy St $670,000 SP 2
1/27-29 Miranda Rd $550,000 VB 2
82 Oconnor St $920,000 PI 5
1/85 Pine St $830,000 SP 3
1/58 Purinuan Rd $661,000 SP 2
186 Spring St $700,000 PI 3
6 St Vigeons Rd $710,000 PI 3
1/97 Royal Pde N/A S 3
3/37 Ashton St N/A W 3
2/43 Orrong Av N/A PI 2
2 Ashton St $760,000 PI 2
2/15 Cheddar Rd $413,000 S 2
345 Edwardes St N/A S 4
23 Kia Ora Rd $907,000 S 3
21 Lloyd Av $760,000 VB 3
2/6 McCrae St $496,000 S 2
27 Moira Av $720,000 VB 4
43 North Rd N/A SN 2
791 Plenty Rd $1,332,000 S 3
3/90 Purinuan Rd $511,000 S 2
29 Queen St $1,260,000 S 4
2/214 Spring St N/A PI 2
1/30 Thackeray Rd N/A S 3
47 Wattle Gr $941,000 S 3
36 Callander St $550,000 PI 3
30 Dawson St $965,000 S 5
157 Darebin Blvd N/A PI 4
47 Wattle Gv $941,000 S 3
157 Darebin Bvd N/A PI 4
22 Ayr St $1,305,000 SP 5
24 Chenies St $645,000 S 2
31 Compton St $840,000 VB 4
7 Corben St N/A SP 2
37 Cuthbert Rd $865,000 S 3
80 Darebin Bvd $965,000 SP 3
3/96 Darebin Bvd $500,000 VB 2
2/54 Dumbarton St $501,000 S 2
203B/58 Johnson St $450,000 PI 2
13/132A Leamington St $622,000 S 2
8 Locher Av $740,000 VB 3
131 Mahoneys Rd $585,000 S 3
7/1-3 McFadzean Av N/A PI 2
63 Pallant Av $880,000 VB 3
39 St Vigeons Rd N/A PI 3
80 Darebin Blvd $965,000 S 3
3/96 Darebin Blvd $500,000 VB 2
2 Ameily Cr N/A PI 3
87 Mcmahon Rd N/A VB 2
53 George St $807,500 S 4
1/52 Miranda Rd $502,500 SA 2
3 Horton St N/A PI 3
4 Cheddar Rd $661,500 Private 3
26B Glasgow Av $715,000 Private 3
60 Anstey Av $700,000 PI 3
4/3-5 Broughton Av $391,000 SP 1
18 Cheddar Rd N/A PI 5
1 Drysdale St $895,000 PI 4
1/9 Evans Cr $542,500 S 2
3/103 Hickford St $677,500 S 3
40 Leamington St N/A PI 3
3/7 Oconnor St $360,000 PI 1
231 Spring St $810,000 S 3
7 Tormey St $720,000 PI 3
15 Wattle Gr N/A SP 3
7 Arbor Av $810,000 S 3
19 Barwon Av $878,000 S 2
25 Keon Pde $650,000 VB 4
15 Wattle Gv N/A S 3
34 Morris St $720,000 Private 3
2018 April
Address Price Result*
2A Aberdeen St $629,000 PI 2
1/27 Clements Gr N/A SN 3
42 Gisborne Cr $800,000 PI 3
43 Glasgow Av $930,000 S 3
26 Gourock St $710,000 SP 5
1/45 Hickford St $730,000 S 3
5 Kyneton Av $715,000 S 2
52 Lockton Av $715,000 S 4
1/1-3 McFadzean Av $568,000 S 2
34 Morris St N/A PI 3
6/54-56 St Vigeons Rd N/A PI 2
5-7 Tovey St N/A SP 3
3/5 Dumbarton St $450,000 VB 2
31 Jenkin St $608,000 S 2
3 Rose Ct $800,000 VB 3
18 Gilbank St N/A S 5
7 Tivey St $770,000 SB 3
1/27 Clements Gv N/A S 3
111 Rathcown Rd N/A PI 0
1/50 Darebin Bvd N/A PI 3
3/11 Epstein St $383,000 Private 1
10 Alamo Rd $1,003,500 S 3
1/10 Allenby Av $630,000 S 3
27 Callander St $820,000 S 3
2A Callander St $872,500 S 3
3/89 Darebin Bvd $731,000 S 3
1/19 Fordham Rd $595,000 PI 3
9/1 Griffiths St $400,000 PI 2
1/111 Hickford St $650,000 S 3
53 King William St $1,220,000 PI 4
2E Kyneton Av $570,000 PI 2
29 Liston Av $720,000 SA 3
22 Lloyd Av $735,000 SP 3
2 MacK St $690,000 S 3
2/10 McComas St $580,000 S 2
32 Nisbett St $725,000 S 3
60 Seston St $560,000 S 3
42 Summerhill Rd $705,000 PI 3
48 Whitelaw St $785,000 PI 3
3/89 Darebin Blvd $731,000 S 3
57 Mcmahon Rd $856,000 S 0
58 Rathcown Rd N/A PI 0
30 Crispe St N/A PI 3
3A Whitby St $520,000 Private 2
4 Elliot St N/A Private 4
53 George St N/A S 4
5/34 Ashley St $569,000 S 2
18 Down St N/A S 2
2/20 Jinghi Rd $380,000 S 1
96 Lawley St $795,000 S 4
21 Mendip Rd $973,000 S 3
13 Oulton Cr $700,000 PI 3
7B Robinson Rd $675,000 PI 3
7/173A Spring St $740,000 S 3
1/139 St Vigeons Rd $715,000 S 3
1 Teresa Ct N/A PI 4
3A Whitby St $505,000 PI 2
1/41 Winter Cr $635,000 S 3
31 Chenies St $323,000 S 0
27 Elliot St N/A VB 3
5/43 Chaleyer St $412,500 Private 1
66 Andrews Av $1,000,000 PI 3
3/61 Dundee St $580,000 S 3
102 Massey Av N/A S 4
41 Queen St $1,355,000 S 5
2/59 St Vigeons Rd $485,000 SA 2
56B Boldrewood Pde N/A Private 3
2018 March
Address Price Result*
3/32 Banff St N/A SN 2
4/8 Barton St $580,000 S 2
7 Bedwell St $750,000 SP 3
56b Boldrewood Pde N/A VB 3
10 Clinnick St $667,500 S 3
44 Compton St N/A SN 2
9 Daleglen St $735,000 S 3
169 Darebin Bvd N/A PI 4
4/10 Dundee St $600,000 S 2
16A Glasgow Av $720,000 SP 3
23 Gloucester St $740,000 S 3
2 Keely St $600,000 S 3
3 Kingsley Rd $741,000 S 3
24 Knox St $750,000 PI 3
23 Lawley St $880,000 VB 3
68 Liston Av N/A PI 3
2 MacKenzie St $1,000,000 VB 5
1/21 Mason St $664,000 S 2
4 McCasker Av N/A PI 3
18 Mendip Rd $1,070,000 S 3
1/24 Miranda Rd $636,000 S 3
37 Miranda Rd $862,000 S 3
25 Nisbett St $720,000 PI 3
77 Northernhay St $1,150,000 VB 3
2/80 Northernhay St N/A S 3
30 Pine St $795,000 S 3
5/62 Pine St $430,000 S 2
3/209 Purinuan Rd $531,315 SP 2
26 Rona St $1,200,000 VB 3
3/89 Thackeray Rd $587,500 S 2
38B Crookston Rd $640,000 PI 3
5 Palm Av $760,000 S 3
4 Broadhurst Av N/A S 3
169 Darebin Blvd N/A PI 4
51A Nisbett St N/A PI 3
1-4/1 Station St N/A PI 2
27 Mcgowan Av $836,000 SB 3
31 Elliot St N/A S 3
13 Manoel Av $750,000 Passed In 4
18/31-35 Johnson St $550,000 Private 2
Lot 34/80 Tyler St $629,980 Private 3
34/80 Tyler St $629,980 SB 3
2/17 Barton St $725,000 S 3
11 Bogong Ct N/A VB 3
162 Broadway $1,100,000 VB 2
8/15 Chenies St $570,000 SP 2
36 Crispe St $1,022,000 S 3
30 Elinda Pl $445,000 S 2
604A Gilbert Rd $730,000 S 2
66 Glasgow Av $730,000 S 3
31 Henty St $947,500 S 3
117c Hickford St $691,000 S 3
2/82 Leamington St $626,000 S 2
3/38 Miranda Rd $591,501 SP 2
32 Pershing St $800,000 VB 3
7 Pickett St $651,000 S 3
41 Pine St $1,029,000 S 3
3/94 Purinuan Rd $522,500 SP 2
6 Wilkinson St $728,000 S 3
1/41 Winter Cr N/A PI 3
44 Manoel Av N/A S 4
82 Whitelaw St N/A PI 2
748 Plenty Rd N/A PI 7
53 George St N/A PI 4
75 Cheddar Rd $1,060,000 Private 3
14/31-35 Johnson St $550,000 Private 2
55 Nisbett St $651,000 Private 2
51 Elinda Pl $460,000 SP 2
1/1-3 Fyfe St N/A S 3
4/11 Johnson St $443,000 S 2
55 Nisbett St $650,000 PI 2
2a Erskine Ave Plenty Rd N/A SP 9
48 Purinuan Rd $822,000 S 3
118 Glasgow Av $750,000 S 3
1/29 Northernhay St $670,000 VB 2
37 Drysdale St $720,000 PI 3
2A/823 Plenty Rd N/A SB 1
2A Erskine Av N/A SB 3
53 Miranda Rd $715,000 Private 3
2/91 Thackeray Rd $650,000 Private 3
1/5-7 Wagga Rd $460,000 Private 2
5/24 Ashley St $495,000 S 2
18 Boldrewood Pde $980,000 PI 3
13 Clingin St $840,000 SP 3
3/59 Clingin St $480,000 VB 2
3/50 Darebin Bvd $480,000 VB 2
53a Dundee St $590,000 VB 3
29 Excelsior St $990,000 S 3
3/19-21 Haig St $406,000 S 1
47 Henty St $795,000 S 3
2/18 Hobbs Cr $555,000 SP 2
1/75 North Rd $580,000 PI 2
100 Oconnor Ct $834,000 S 3
2/25 Oconnor St $655,000 S 2
10 Odonnell St $850,000 PI 4
2/59 Pickett St $610,000 S 2
20 Rubicon St $1,070,000 S 2
67 Seston St $610,000 VB 3
6 St Vigeons Rd $755,000 PI 3
1/81 St Vigeons Rd $695,000 SP 3
85 Summerhill Rd N/A PI 2
2/91 Thackeray Rd $660,000 VB 3
1/5-7 Wagga Rd N/A PI 2
53 Miranda Rd $690,000 Passed In 3
2018 February
Address Price Result*
401/20 Bedford St $420,000 PI 2
69 Boldrewood Pde N/A VB 3
29 Broadhurst Av $950,000 S 4
11 Chenies St $785,000 PI 4
4/71 Crookston Rd $455,000 S 2
61 Darebin Bvd $935,000 S 3
1/17-19 Daventry St $543,000 S 2
1/14 Epstein St $490,000 PI 2
32 Epstein St N/A SN 4
37 Gilbank St $1,285,000 S 3
3/127 Hickford St $640,000 S 2
3/1 McCrae St $655,000 SP 3
4/37 Oconnor St $515,000 S 2
11 Rathcown Rd N/A S 5
2-4 Rathcown Rd $1,592,500 SP 4
2/45 St Vigeons Rd N/A SP 2
127 Wilson Bvd N/A S 4
61 Darebin Blvd $935,000 S 3
4/1A Wilkinson St $347,000 S 1
127 Wilson Blvd N/A S 4
6/45 James St $515,000 S 2
51 Elinda Pl $460,000 S 2
104/760 Plenty Rd $340,000 Private 1
1/69 Dundee St $600,000 Private 3
13 Clingin St N/A S 3
55 Allenby Av $900,000 PI 3
4 Clements Gr $880,000 SP 2
11 Cool St $936,000 S 3
16 Halsey St N/A SN 3
4/923 High St $590,000 PI 2
2/47 Northernhay St $650,000 S 3
1/90 Pine St $685,000 S 3
22 Smith St $980,000 SP 3
4 Winter Cr N/A PI 3
20 Lucille Av N/A SB 2
4 Clements Gv $880,000 SB 2
43 Lindenow St N/A W 3
2/70 Cheddar Rd $380,000 PI 2
24 Henderson St $775,000 S 3
1/82 Leamington St $630,000 PI 2
3/6 McCrae St $494,000 S 2
4 Price St $1,305,500 S 4
10/59 St Vigeons Rd $525,500 SP 2
Some properties are not in the list because of insufficient data
*Result Key:
S - property sold;
SP - property sold prior;
SA - sold after auction;
SB - sold before auction;
SN - sold not disclosed;
SS - sold after auction price not disclosed.
PN - sold prior not disclosed;
Private - private sale
PI - property passed in;
NB - no bid;
VB - vendor bid;
W - withdrawn prior to auction;
N/A - price or highest bid not available.
Please note that location of this property on map is approximate and street view images may not show the exact property advertised.

Reservoir, VIC 3073
(11.47 km to CBD)

Median House Price

$810,000

Median Unit Price

$545,000

House Auction Results In Reservoir 3073 - Last 12 months ends 14 Jul 2018

House Median Price Clearance Rate Sold/Reported
$829,000 67% 334/501
Sold Price Range No. of Sold Properties
$2 M - $3 M 1
$1.6 M - $1.8 M 1
$1.4 M - $1.6 M 3
$1.2 M - $1.4 M 17
$1 M - $1.2 M 23
$800 K - $1 M
(Median Price Range)
116
$600 K - $800 K 107
$400 K - $600 K 11

Unit Auction Results In Reservoir 3073 - Last 12 months ends 14 Jul 2018

Unit Median Price Clearance Rate Sold/Reported
$570,000 73% 234/323
Sold Price Range No. of Sold Properties
$800 K - $1 M 5
$600 K - $800 K 81
$400 K - $600 K
(Median Price Range)
115
less than $400 K 15