Auction Results

2018 March
Address Price Result*
3/32 Banff St N/A SN 2
4/8 Barton St $580,000 S 2
7 Bedwell St $750,000 SP 3
56b Boldrewood Pde N/A VB 3
10 Clinnick St $667,500 S 3
44 Compton St N/A SN 2
9 Daleglen St $735,000 S 3
169 Darebin Bvd N/A PI 4
4/10 Dundee St $600,000 S 2
16A Glasgow Av $720,000 SP 3
23 Gloucester St $740,000 S 3
2 Keely St $600,000 S 3
3 Kingsley Rd $741,000 S 3
24 Knox St $750,000 PI 3
23 Lawley St $880,000 VB 3
68 Liston Av N/A PI 3
2 MacKenzie St $1,000,000 VB 5
1/21 Mason St $664,000 S 2
4 McCasker Av N/A PI 3
18 Mendip Rd $1,070,000 S 3
1/24 Miranda Rd $636,000 S 3
37 Miranda Rd $862,000 S 3
25 Nisbett St $720,000 PI 3
77 Northernhay St $1,150,000 VB 3
2/80 Northernhay St N/A S 3
30 Pine St $795,000 S 3
5/62 Pine St $430,000 S 2
3/209 Purinuan Rd $531,315 SP 2
26 Rona St $1,200,000 VB 3
3/89 Thackeray Rd $587,500 S 2
38B Crookston Rd $640,000 PI 3
5 Palm Av $760,000 S 3
4 Broadhurst Av N/A S 3
169 Darebin Blvd N/A PI 4
51A Nisbett St N/A PI 3
1-4/1 Station St N/A PI 2
27 Mcgowan Av $836,000 SB 3
31 Elliot St N/A S 3
18/31-35 Johnson St $550,000 Private 2
Lot 34/80 Tyler St $629,980 Private 3
2/17 Barton St $725,000 S 3
11 Bogong Ct N/A VB 3
162 Broadway $1,100,000 VB 2
8/15 Chenies St $570,000 SP 2
36 Crispe St $1,022,000 S 3
30 Elinda Pl $445,000 S 2
604A Gilbert Rd $730,000 S 2
66 Glasgow Av $730,000 S 3
31 Henty St $947,500 S 3
117c Hickford St $691,000 S 3
2/82 Leamington St $626,000 S 2
3/38 Miranda Rd $591,501 SP 2
32 Pershing St $800,000 VB 3
7 Pickett St $651,000 S 3
41 Pine St $1,029,000 S 3
3/94 Purinuan Rd $522,500 SP 2
6 Wilkinson St $728,000 S 3
1/41 Winter Cr N/A PI 3
44 Manoel Av N/A S 4
82 Whitelaw St N/A PI 2
748 Plenty Rd N/A PI 7
53 George St N/A PI 4
75 Cheddar Rd $1,060,000 Private 3
14/31-35 Johnson St $550,000 Private 2
55 Nisbett St $651,000 Private 2
51 Elinda Pl $460,000 SP 2
1/1-3 Fyfe St N/A S 3
4/11 Johnson St $443,000 S 2
55 Nisbett St $650,000 PI 2
2a Erskine Ave Plenty Rd N/A SP 9
48 Purinuan Rd $822,000 S 3
118 Glasgow Av $750,000 S 3
1/29 Northernhay St $670,000 VB 2
37 Drysdale St $720,000 PI 3
2A/823 Plenty Rd N/A SB 1
2A Erskine Av N/A SB 3
53 Miranda Rd $715,000 Private 3
2/91 Thackeray Rd $650,000 Private 3
1/5-7 Wagga Rd $460,000 Private 2
5/24 Ashley St $495,000 S 2
18 Boldrewood Pde $980,000 PI 3
13 Clingin St $840,000 SP 3
3/59 Clingin St $480,000 VB 2
3/50 Darebin Bvd $480,000 VB 2
53a Dundee St $590,000 VB 3
29 Excelsior St $990,000 S 3
3/19-21 Haig St $406,000 S 1
47 Henty St $795,000 S 3
2/18 Hobbs Cr $555,000 SP 2
1/75 North Rd $580,000 PI 2
100 Oconnor Ct $834,000 S 3
2/25 Oconnor St $655,000 S 2
10 Odonnell St $850,000 PI 4
2/59 Pickett St $610,000 S 2
20 Rubicon St $1,070,000 S 2
67 Seston St $610,000 VB 3
6 St Vigeons Rd $755,000 PI 3
1/81 St Vigeons Rd $695,000 SP 3
85 Summerhill Rd N/A PI 2
2/91 Thackeray Rd $660,000 VB 3
1/5-7 Wagga Rd N/A PI 2
53 Miranda Rd $690,000 Passed In 3
2018 February
Address Price Result*
401/20 Bedford St $420,000 PI 2
69 Boldrewood Pde N/A VB 3
29 Broadhurst Av $950,000 S 4
11 Chenies St $785,000 PI 4
4/71 Crookston Rd $455,000 S 2
61 Darebin Bvd $935,000 S 3
1/17-19 Daventry St $543,000 S 2
1/14 Epstein St $490,000 PI 2
32 Epstein St N/A SN 4
37 Gilbank St $1,285,000 S 3
3/127 Hickford St $640,000 S 2
3/1 McCrae St $655,000 SP 3
4/37 Oconnor St $515,000 S 2
11 Rathcown Rd N/A S 5
2-4 Rathcown Rd $1,592,500 SP 4
2/45 St Vigeons Rd N/A SP 2
127 Wilson Bvd N/A S 4
61 Darebin Blvd $935,000 S 3
4/1A Wilkinson St $347,000 S 1
127 Wilson Blvd N/A S 4
6/45 James St $515,000 S 2
51 Elinda Pl $460,000 S 2
104/760 Plenty Rd $340,000 Private 1
1/69 Dundee St $600,000 Private 3
13 Clingin St N/A S 3
55 Allenby Av $900,000 PI 3
4 Clements Gr $880,000 SP 2
11 Cool St $936,000 S 3
16 Halsey St N/A SN 3
4/923 High St $590,000 PI 2
2/47 Northernhay St $650,000 S 3
1/90 Pine St $685,000 S 3
22 Smith St $980,000 SP 3
4 Winter Cr N/A PI 3
20 Lucille Av N/A SB 2
4 Clements Gv $880,000 SB 2
43 Lindenow St N/A W 3
2/70 Cheddar Rd $380,000 PI 2
24 Henderson St $775,000 S 3
1/82 Leamington St $630,000 PI 2
3/6 McCrae St $494,000 S 2
4 Price St $1,305,500 S 4
10/59 St Vigeons Rd $525,500 SP 2
2018 January
Address Price Result*
10/59 St Vigeons Rd $525,500 S 2
17 Crevelli St N/A PI 3
2017 December
Address Price Result*
3 Houston Ct $707,000 S 3
36 Anstey Av $600,000 PI 3
2/37 Ashton St $562,000 S 2
9 Bourke St $900,000 S 3
3/47 Burbank Dr N/A SP 3
2/33 Byfield St $700,500 S 3
4/8 Chaleyer St $560,000 S 3
1/59 Cheddar Rd $455,000 S 1
30 Clingin St $845,000 SP 4
7 East St $810,000 S 3
72 Hickford St $920,000 S 3
1019 High St $865,000 S 3
1/830 High St $585,000 S 3
44 Kia Ora Rd $831,000 SP 3
1/63 Kinsale St $770,000 S 3
5 Legh St N/A SN 4
21 Locksley Av $775,000 S 3
2/61 Marchant Av $600,000 S 2
2B Moore Cr $669,000 S 3
19 Ramleh Rd $890,000 S 4
1A St Vigeons Rd $550,000 PI 3
7/49 Storey Rd $698,000 S 2
4/99 Cuthbert Rd N/A SB 2
2/16 Joan Ct N/A PI 3
4 Lawson St N/A W 4
158 Rathcown Rd $850,000 S 0
1/81 Rathcown Rd $640,000 S 2
4/47 Rathcown Rd N/A PI 2
164 Leamington St $2,160,000 S 8
7 Odowd St $930,500 S 3
6 Hughes Pde $800,000 S 2
1/9 Asquith St $471,000 S 2
21 Lloyd Av N/A PI 3
40 Darebin Bvd $760,000 S 3
19 Lindsay St $620,000 S 2
8 Ameily Cr $651,000 S 2
49 Barry St N/A SP 2
5/97 Barton St $468,000 S 2
5/26-28 Boldrewood Pde $650,000 SP 3
28 Bourke St $870,000 S 2
2 Croft Cr $885,000 PI 4
109 Crookston Rd $980,000 S 3
30 Dawson St N/A PI 4
2/94 Delaware St $345,500 S 1
49 Elliot St $941,000 S 4
26 Erskine Av $835,000 S 3
1/27 Grimwade St $505,000 SP 2
1075 High St $800,000 S 3
2 Jess St $925,000 S 3
12 King William St N/A PI 3
19 Lindenow St $770,000 S 3
11 Lloyd Av N/A SP 3
2/69 Miranda Rd $562,690 SP 2
3/153 Rathcown Rd $335,000 PI 2
1/10 Smith St $580,000 S 2
1/14 Sturdee St $678,913 SP 3
6 Hughes Pde N/A PI 0
17 Gertz Av N/A PI 3
121 Keon Pde $640,000 SB 3
4/41 Hobbs Cr $500,000 Passed In 2
3/59 Clingin St N/A PI 2
3/74 Whitelaw St $611,000 S 2
133 Spring St $732,000 S 3
4/23 Dundee St $395,000 S 2
44 Kia Ora Rd $831,000 S 3
26 Banbury Rd N/A SP 2
1/21 Banff St $630,000 SP 3
25 Crawley St $925,000 SP 3
26 Daleglen St $490,000 S 2
2/177 Edwardes St $500,000 SP 2
1/187 Edwardes St $920,000 VB 3
5 Excelsior St $920,000 S 3
13 George St $860,000 SP 3
1/2 Home St $880,000 VB 4
173 Hughes Pde $680,000 SP 3
28 Lane Cr $897,500 S 2
11 Mason St $1,200,500 S 4
1A McShane St $890,000 PI 5
38 Oakhill Av $1,100,000 PI 4
2 Robins Av $670,000 SP 3
13 Sheargold Ct N/A PI 3
1/6 Storey Rd $510,000 S 2
1 Sutton St $760,000 S 3
13 Winter Cr N/A SP 3
2017 November
Address Price Result*
30 Gisborne Cr $710,000 SB 2
16 Anstey Av $665,000 S 3
3/27 Clements Gr N/A SP 2
1/5 Crabtree Ct $555,000 PI 2
4/25 George St $650,000 S 2
2/146-148 Hickford St N/A PI 2
8 Invermay St $1,210,000 S 3
45 Kingsley Rd $850,000 S 3
1/7 Kyneton Av $550,000 SP 2
2/7 Kyneton Av $675,000 SP 3
52 Lockton Av $750,000 PI 4
14 MacKenzie St $780,000 PI 3
40 McMahon Rd $650,000 S 3
4/72 Pine St $300,000 PI 1
114 Spring St $715,000 SA 3
12 Wilson Bvd $770,000 SP 3
20 Smith St $947,500 S 4
3 Ethel Gv N/A PI 2
3/27 Clements Gv $490,000 SB 2
9 St Johns Ct N/A PI 3
7 Wimmera Av $860,000 S 2
31 Wattlebird Cr N/A PI 3
23 Barwon Av $793,000 S 3
11 Lloyd Av N/A S 3
2 Robins Av $670,000 S 3
25 Crawley St $925,000 S 3
8 Balfour St $777,500 S 3
9 Barton St $780,000 PI 3
2/12 Bedford St $680,000 SP 3
3 Berwick St $883,000 S 3
131 Broadway $1,150,000 PI 2
153 Cheddar Rd N/A PI 3
28 Crookston Rd $645,000 SP 3
2/28 Crookston Rd $645,000 S 3
1/52 Henty St N/A PI 3
11 Kilmore Av $740,000 S 3
4/15-17 Loddon Av $420,000 S 2
1/11 Mahoneys Rd N/A PI 3
135 Mahoneys Rd $690,000 VB 4
9 Odonnell St $876,000 S 3
1/7 Oulton Cr $701,000 S 3
2/28 Sharpe St N/A PI 2
9 Rathcown Rd N/A PI 1
4/23 Dundee St N/A PI 2
4 Burnett Cr N/A PI 5
26 Banbury Rd N/A S 2
9 Allenby Av $980,000 SP 3
29 Arundel Av $570,000 VB 3
1/123 Boldrewood Pde $590,000 S 3
143 Broadway $1,100,000 S 2
44 Clingin St N/A PI 3
42B Drysdale St $695,000 S 3
43 Dumbarton St $1,055,000 S 3
6/42 Harbury St $395,000 S 2
30 Kenilworth St $950,000 S 3
2A Locher Av $690,000 S 3
26 McFadzean Av $821,000 S 3
2/46 Orrong Av $825,000 S 3
3/64-66 Orrong Av $620,000 SP 3
3/78 Orrong Av N/A SP 3
14 Tracey St N/A SN 3
42 Wattle Gr $1,076,000 S 3
5 York St $850,000 S 3
1/3 Newton St $498,000 S 3
2 Corvey Rd $912,000 S 3
10 Mccasker Av $830,000 S 0
42 Wattle Gv $1,076,000 S 3
55 Hughes Pde N/A PI 3
2A Lawson St $700,000 SP 3
2/29 Northernhay St N/A SP 2
133 St Vigeons Rd $860,000 S 4
53A Dundee St $650,000 Passed In 3
2017 October
Address Price Result*
19 Bartrop St $1,210,000 S 4
1/38 Bartrop St $620,000 PI 3
60 Carrington Rd $907,000 S 3
1/54 Cheddar Rd $600,000 VB 3
3/5 Dunolly Cr $595,000 S 2
2/5 Haig St $579,000 S 2
2/46 Howard St $690,000 S 2
8 Jeffrey St $1,181,000 S 4
3 Joan Ct $725,000 S 3
124 Leamington St $925,000 S 4
10 Manoel Av $980,000 PI 4
21 Marchant Av $981,000 S 3
45-47 North Rd $1,800,000 PI 3
14 Ramleh Rd $795,000 PI 3
17 Ramleh Rd $750,000 PI 3
1/100 Rathcown Rd $732,500 S 3
22 Rubicon St $1,110,000 S 3
3/14 Suffolk St $440,000 PI 2
17-19 Walsal Av $1,462,000 S 4
42B Whitelaw St $720,000 S 3
78 Wilson Bvd $950,000 S 4
2/24 Best St $585,000 S 2
24 Bedwell St N/A PI 4
65 Seston St $806,000 SB 2
35 Clingin St $1,620,000 S 7
7/18 Bedford St $510,000 S 2
1/8 Barton St $700,000 S 3
97 Cheddar Rd $730,000 S 3
6/16-18 Compton St $605,000 S 2
11/2A Crookston Rd $601,000 S 3
2 Dawson St $760,000 PI 3
2/80 Delaware St $606,000 S 2
44 Dundee St N/A SP 3
43 Gertz Av $920,000 S 4
2/1 Glasgow Av $550,000 S 2
12 Kelverne St $650,000 SP 3
3 Lane Cr N/A S 3
3/63 Lane Cr $546,000 S 2
34 Newton St $850,000 VB 4
3/4 Pratt St $447,500 S 2
187 Purinuan Rd $730,000 S 3
12 Wilkinson St $1,000,000 S 4
13 Willoughby St $1,011,000 S 4
65 Seston St $806,000 S 2
7/18 Bedford St $480,000 VB 2
153 Boldrewood Pde $725,000 S 4
2/6-8 Box St $591,000 S 2
2/8 Chaleyer St N/A PI 2
41 Charlton Cr $750,000 PI 3
16 Jess St $921,000 S 3
1-3 Keely St N/A VB 4
47 Keon Pde $715,000 S 3
18 King William St $1,300,000 SP 4
4/17 Lake St $460,000 PI 2
2/125 North Rd $681,000 S 2
6A Oulton Cr $610,000 VB 2
6 Pallant Av $960,000 PI 4
195 Purinuan Rd $930,000 S 3
4/94 Purinuan Rd $565,000 S 2
2-4 Rathcown Rd $1,500,000 PI 4
10 Elsey Rd $625,000 S 3
3/123 Mahoneys Rd N/A PI 2
35 Clingin St $810,000 S 7
37 Clingin St $810,000 S 3
44 Dundee St N/A S 3
167 Albert St $825,000 S 3
10/29-31 Ashley St $570,000 SP 2
98 Barry St $780,000 S 3
2/28 Crookston Rd N/A SP 3
8/2A Crookston Rd $510,000 SP 2
48a Darebin Bvd $680,000 S 3
3/67 Dundee St $350,000 VB 2
3 Frankston St $945,000 S 2
9 Glenvale Rd $740,000 S 4
11/132A Leamington St N/A SP 2
73 Oconnor St $700,000 SP 3
14 Rona St $1,090,000 S 2
25/15 Seaver Gr $481,000 S 3
3/126 St Vigeons Rd $480,000 SP 2
1/91 Thackeray Rd $762,000 S 2
9 Whitby St $810,000 S 3
1/27 Willoughby St $405,000 SP 1
8/9 Wilson Bvd $555,000 S 2
25/15 Seaver Gv $481,000 S 3
33 Kelsby St N/A SB 3
9/97 Whitelaw St N/A PI 2
104A Royal Pde N/A PI 3
2/4 York St $882,000 S 3
7 Mendip Rd $865,000 SB 2
Some properties are not in the list because of insufficient data
*Result Key:
S - property sold;
SP - property sold prior;
SA - sold after auction;
SB - sold before auction;
SN - sold not disclosed;
SS - sold after auction price not disclosed.
PN - sold prior not disclosed;
Private - private sale
PI - property passed in;
NB - no bid;
VB - vendor bid;
W - withdrawn prior to auction;
N/A - price or highest bid not available.
Please note that location of this property on map is approximate and street view images may not show the exact property advertised.

Reservoir, VIC 3073
(11.47 km to CBD)

Median House Price

$825,000

Median Unit Price

$535,000

House Auction Results In Reservoir 3073 - Last 12 months ends 24 Mar 2018

House Median Price Clearance Rate Sold/Reported
$850,000 75% 381/514
Sold Price Range No. of Sold Properties
$2 M - $3 M 2
$1.8 M - $2 M 1
$1.6 M - $1.8 M 1
$1.4 M - $1.6 M 3
$1.2 M - $1.4 M 13
$1 M - $1.2 M 35
$800 K - $1 M
(Median Price Range)
142
$600 K - $800 K 107
$400 K - $600 K 13
less than $400 K 2

Unit Auction Results In Reservoir 3073 - Last 12 months ends 24 Mar 2018

Unit Median Price Clearance Rate Sold/Reported
$562,690 76% 245/325
Sold Price Range No. of Sold Properties
$800 K - $1 M 8
$600 K - $800 K 79
$400 K - $600 K
(Median Price Range)
125
less than $400 K 14